جوش زیر پودری

جوش زیر پودری

بازسازی قطعاتی که آسیب دیدگی زیاد داشته و یا نیازمند لایه ای با سختی بالا می باشند، با استفاده از فرآیند که توانایی استفاده تر آلیاژهای مختلف با قابلیت ضد سایش و ضد زنگ را دارد امکانپذیر می باشد.در این زمینه می توان به بازسازی شفت ها ،غلطک ها ،محورهای توربین و روتور که به این وسیله مورد بازسازی قرار گرفته اند اشاره کرد.

تجهیزات جوش زیر پودری این شرکت کلملا اتوماتیک بوده و دارای قبلیت جوشکاری قطعه کار تا طول 6 متر، قطر 1 متر و وزن 10 تن تا ضخامت مورد نیاز می باشد.

تصاویر

11

جوش زیر پودری

جوش زیر پودری

جوش زیرپودری

جوش زیرپودری

جوش زیرپودری

جوش زیرپودری

فهرست