سنگ زنی

سنگ زنی

واحد سنگ زنی گرد این شرکت توانایی سنگ زنی انواع قطعات گرد فلزی و لاستیکی مانند سیلندر، توربین ،غلطک، شفت ، روتور و انواع غلطک های لاستیکی با سطوح صاف و زاویه دار به قطر 650 میلیمتر تا طول ۴۷۰ سانتیمتر و قطر 850 میلیمتر تا طول 320 سانتیمتر را دارا می باشد

تصاویر

2 (640×243) (640×243)

13

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

simab

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

سنگ زنی

فهرست